Banki Polkowice – adresy oddziałów

doradca inwestycyjnyBanki są działalnością nierozerwanie związaną z funkcjonowaniem każdego człowieka. Przyjmuje depozyty, udziela kredytów, wydaje instrumenty pieniądza elektronicznego. To właśnie banki są elementem instytucji zaufania publicznego i działają zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym.